Tag Archives: muur

Ramsey Nasr

Stenen huis

Wat dachten de metsellieden toen ze dit in hun werk metselden?

Miss Blanche

Vroeger een bekend straatbeeld, de tabaksreclame die op blinde muren werd geschilderd. Ieder exemplaar een kunstwerk an sich. Tegenwoordig is het ondenkbaar dat sigaretten zo statusverhogend worden afgebeeld.