Tag Archives: kj plein

Walking & Talking Blur

Taken with an Agfa Clack on Ilford HP5+ film

KJ plein

Exoskeleton