Monthly Archives: June 2010

Wat is dit?

Al ontelbare malen langsgelopen, weet niet wat het rode bouwsel voorstelt. Rood beton met stalen roosters, begroeid met alles wat er wortels schiet. Sinds enkele jaren afgezet met hoge bouwhekken, alsof iemand er wat te zoeken heeft. Weet jij wat het is?

Urban Decay

De lift was al eerder afgesloten. De overgebleven roltrappen naar de taxistandplaats zijn nu ook buiten werking. Gebouwd eind jaren 70 gesloopt 2010?

In Den Haag? Zijn zelfs de hoogwerkers oranje

Water naar de zee dragen

Voorheen droeg men wel eens water naar de zee. Nu doen we daar ook nog een schepje zand bij

Intercity springschans

De oplossing voor vertragingen op het spoor… Laat de trein óver de sein- en wisselstoringen heen springen.